Menu

Projekty UE


        

 

CRIST S.A. zrealizował projekt pn. „Budowa zakładu produkcji wież wiatrowych na postoczniowych

terenach produkcyjnych w Gdyni dla spółki CRIST S.A.”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Kompletna linia do produkcji rur wielkogabarytowych o wydajności do 20.000 ton.

 

Maksymalne wymiary:

średnica: 6.000 mm

długość: 60.000 mm

grubość ściany: 150 mm